โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี

รูปแบบความสำเร็จของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองการจ้างงานถึง 95% เมื่อสำเร็จหลักสูครการเรียนปวช.กับโครงการ

เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคีตั้งอยู่บนมาตรฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของประเทศเยอรมัน

ได้รับการรับรองจากประเทศเยอรมันนี

ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานเยอรมันในสาขาวิชาชีพนั้นจากสมาคมหอการค้าเยอรมัน

ข่าวสาร

 • คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Interim Examination)  สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ)  ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับภาคปฏิบัติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานี โดยสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 12 ธันวาคม […]

 • เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ได้ไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 และ รุ่นปี 2562 จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู แจ้งวัฒนะ นอกจากนี้ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ร่วมพูดคุยกับครูฝึกอบรมอาวุโสในสถานประกอบการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการนักศึกษาฝึกอาชีพ

 • เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับครูฝึกในสถานประกอบการอาวุโส บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด โดยหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Interim Examination) ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ) ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด จำนวน 4 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด

 • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษานานาชาติในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้น ณ  โรงเรียนบางกอกพัฒนา โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานด้านการศึกษาและหอการค้าต่างชาติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มร. คริส แธทเชอร์ ประธานหอการค้าอังกฤษประจำประเทศไทย หม่อมหลวงลักษสุภา กฤดากร รองประธานหอการค้าออสเตรเลีย-ไทย ดร. ฮิว โอคอนเนล รองประธานหอการค้าไอริช-ไทย และมร. อลัน ลิม รองประธานหอการค้าสิงคโปร์-ไทย

 • เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับครูฝึกในสถานประกอบการอาวุโส บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด  และ อาจารย์วรพงษ์ ปั๋งลิขิต อาจารย์ประจำแผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Interim Examination) ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ)  ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด จำนวน 4 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ซึ่งการประชุมจัดขึ้นที่ […]

วิดีโองานของเรา

บริการของเรา

การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามแบบฉบับเยอรมัน

 • การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามอาชีพจากประเทศเยอรมนี
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ/และ สมาคม
  หอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Mechatronics PLC
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electrical Mathematics
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electric for Technician

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • ครูฝึก/ครูช่างในสถานประกอบการ (AdA International – Train the Trainer)
 • ครูฝึกภาคปฏิบัตในสถานศึกษา (Teach the Teacher)

การประกันคุณภาพของสถานศึกษา

การประกันคุณภาพอาชีวศึกษาสำหรับสถาบันอาชีวในประเทศไทย

สาขาอาชีพของเรา

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

วุฒิการศึกษาและใบประกาศนียบัตรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

วุฒิการศึกษาในระดับ ปวส. และใบประกาศนียบัตรจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ สมาคมหอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

มีงาน มีเงิน มีวุฒิ

มีรายได้ระหว่างเรียน (เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ จากนักศึกษาฝึกอาชีพสู่ผู้บริหาร

ทำงานกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ

ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

Happy Clients Say

TESTIMONIAL

 • Leider ist der Eintrag nur auf อังกฤษ – อเมริกัน verfügbar.

  Vice President Human Resources, Mitr Phol Group
 • “One of my policies as Managing Director of Boonrawd is to promote and improve the standard of vocational school graduates, so that they may have an equal opportunity to grow in the industry trhough their achievements rather than just their educational background. By joining with the GTCC, the GTDEE project is an important piece of the jigsaw puzzle in developing the vocational education sytstem and the personnel themselves.”

  Managing Director, Boonrawd Trading Co., Limited
 • “All around the world, the Bosch apprenticeship programme has benn a proven success for more than a century in grooming talent. We are confident that our programme in Thailand will raise the bar for industry standards and the skills of our local talent.”

  Managing Director of Robert Bosch Limited
 • “The GTDEE programme is another endeavour to reinforce the established vocational system in Thailand. The aims of GTDEE are to increase the skilled workforce to match the demands of the private sector and to unlock the economic competitveness of the country.”

  Chairman of B.Grimm
 • “In 2014, we signed a MOU with the GTCC for a joint vocational programme in Automotive Mechatronic Training. More than 600 qualified technicians have been trained to support our after-sales service network and we expect to produce about 50-70 qualified technicians per year from 2015 onwards.

  This programme is a guarantee for students as they will earn a high vocational certificate and our excellence certificate at the completion of the programme.”

  President and CEO of Mercedes-Benz (Thailand) Ltd.