โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี

รูปแบบความสำเร็จของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองการจ้างงานถึง 95% เมื่อสำเร็จหลักสูครการเรียนปวช.กับโครงการ

เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคีตั้งอยู่บนมาตรฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของประเทศเยอรมัน

ได้รับการรับรองจากประเทศเยอรมันนี

ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานเยอรมันในสาขาวิชาชีพนั้นจากสมาคมหอการค้าเยอรมัน

ข่าวสาร

 • เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการโครงการ GTDEE คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE และ คุณกัญญาวีร์ รุ่งกาญจนศักดิ์ เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 และ รุ่นปี 2562 ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกอาชีพจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ที่ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู บาร์เซโลน่า มอเตอร์ วิภาวดี นอกจากนั้นทางคณะทำงานฯ ได้พูดคุยกับคุณนลินภัสร์ เรืองศิรพิมล ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ คุณคมกฤช ภู่กัน หัวหน้าอู่ ของศูนย์จำหน่ายฯ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE นอกจากนี้ คุณนลินภัสร์ เรืองศิรพิมล และ คุณคมกฤช ภู่กัน ได้พาคณะทำงานฯ […]

 • เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการโครงการ GTDEE คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE และ คุณกัญญาวีร์ รุ่งกาญจนศักดิ์ เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกอาชีพจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ จำนวน 2 คน และ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำนวน 1 คน ที่ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู อมร เพรสทีจ นอกจากนั้นทางคณะทำงานฯ ได้พูดคุยกับคุณสหภูมิ งามตละหงาน ผู้จัดการฝ่ายบริการของศูนย์จำหน่ายฯ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE พร้อมทั้งพาคณะทำงานฯ เยี่ยมชมพื้นที่สำหรับการซ่อมบำรุงรถยนต์ และการฝึกอาชีพของนักศึกษาฝึกอาชีพอีกด้วย

 • เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการโครงการ GTDEE คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE และ คุณกัญญาวีร์ รุ่งกาญจนศักดิ์ เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ที่ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส รามอินทรา นอกจากนั้นทางคณะทำงานฯ ได้พูดคุยกับคุณสัญญา กลิ่นแก่นจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายบริการของศูนย์จำหน่ายฯ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE ทั้งนี้ คุณสัญญา กลิ่นแก่นจันทร์ ได้พาคณะทำงานฯ เยี่ยมชมพื้นที่สำหรับการซ่อมบำรุงรถยนต์ และการฝึกอาชีพของนักศึกษาฝึกอาชีพอีกด้วย

 • เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ได้เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ที่ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส จรัญสนิทวงศ์ อีกทั้งได้พูดคุยกับคุณวรเชษฐ์ ทีอุทิศ ผู้จัดการฝ่ายบริการของศูนย์จำหน่ายฯ โดยหารือเกี่ยวกับการแนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE พร้อมกันนี้ คุณวรเชษฐ์ ทีอุทิศ ได้พาคณะทำงานฯ เยี่ยมชมพื้นที่สำหรับการซ่อมบำรุงรถยนต์ และการฝึกอาชีพของนักศึกษาฝึกอาชีพอีกด้วย

 • เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ได้เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ที่ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู ยูโรป้า มอเตอร์ จรัญสนิทวงศ์ ทั้งนี้ทางคณะทำงานฯ ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาฝึกอาชีพพร้อมทั้งเยี่ยมชมการฝึกอาชีพของนักศึกษาฝึกอาชีพในพื้นที่สำหรับการซ่อมบำรุงรถยนต์อีกด้วย

วิดีโองานของเรา

บริการของเรา

การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามแบบฉบับเยอรมัน

 • การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามอาชีพจากประเทศเยอรมนี
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ/และ สมาคม
  หอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Mechatronics PLC
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electrical Mathematics
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electric for Technician

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • ครูฝึก/ครูช่างในสถานประกอบการ (AdA International – Train the Trainer)
 • ครูฝึกภาคปฏิบัตในสถานศึกษา (Teach the Teacher)

การประกันคุณภาพของสถานศึกษา

การประกันคุณภาพอาชีวศึกษาสำหรับสถาบันอาชีวในประเทศไทย

สาขาอาชีพของเรา

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

วุฒิการศึกษาและใบประกาศนียบัตรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

วุฒิการศึกษาในระดับ ปวส. และใบประกาศนียบัตรจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ สมาคมหอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

มีงาน มีเงิน มีวุฒิ

มีรายได้ระหว่างเรียน (เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ จากนักศึกษาฝึกอาชีพสู่ผู้บริหาร

ทำงานกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ

ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

Happy Clients Say

TESTIMONIAL

 • Leider ist der Eintrag nur auf อังกฤษ – อเมริกัน verfügbar.

  Vice President Human Resources, Mitr Phol Group
 • “One of my policies as Managing Director of Boonrawd is to promote and improve the standard of vocational school graduates, so that they may have an equal opportunity to grow in the industry trhough their achievements rather than just their educational background. By joining with the GTCC, the GTDEE project is an important piece of the jigsaw puzzle in developing the vocational education sytstem and the personnel themselves.”

  Managing Director, Boonrawd Trading Co., Limited
 • “All around the world, the Bosch apprenticeship programme has benn a proven success for more than a century in grooming talent. We are confident that our programme in Thailand will raise the bar for industry standards and the skills of our local talent.”

  Managing Director of Robert Bosch Limited
 • “The GTDEE programme is another endeavour to reinforce the established vocational system in Thailand. The aims of GTDEE are to increase the skilled workforce to match the demands of the private sector and to unlock the economic competitveness of the country.”

  Chairman of B.Grimm
 • “In 2014, we signed a MOU with the GTCC for a joint vocational programme in Automotive Mechatronic Training. More than 600 qualified technicians have been trained to support our after-sales service network and we expect to produce about 50-70 qualified technicians per year from 2015 onwards.

  This programme is a guarantee for students as they will earn a high vocational certificate and our excellence certificate at the completion of the programme.”

  President and CEO of Mercedes-Benz (Thailand) Ltd.