We Are

German-Thai Dual Excellence Education

รูปแบบความสำเร็จของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองการจ้างงานถึง 95% เมื่อสำเร็จหลักสูครการเรียนปวช.กับโครงการ

เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคีตั้งอยู่บนมาตรฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของประเทศเยอรมัน

ได้รับการรับรองจากประเทศเยอรมันนี

ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานเยอรมันในสาขาวิชาชีพนั้นจากสมาคมหอการค้าเยอรมัน

NEWS

 • เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้เรียนเชิญ คุณวัชรินทร์ มีนวันเพ็ญ เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมของกฎหมายอาชีวศึกษาและสิทธิประโยชน์ทางภาษี” ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร AdA International course – Train the Trainer สำหรับครูฝึกในสถานประกอบการตามาตรฐานเยอรมัน ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้สเยอรมัน-ไทย ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร AdA International course – Train the Trainer สำหรับครูฝึกในสถานประกอบการตามาตรฐานเยอรมันให้กับผู้เข้าอบรมจากบริษัทและวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ GTDEE ซึ่งมีตัวแทนจากบริษัทและวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 16 คน ประกอบด้วย บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด จำกัด จำกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 คณะทำงานโครงการ GTDEE ประกอบด้วย ดร. […]

 • เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้เดินทางไปยังบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด เพื่อประชุมกับคณะทำงานฝ่ายบริหารของบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด และ คณาจารย์แผนกไฟฟ้ากำลังจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ โดยได้ประชุมในหัวข้อต่างๆดังนี้ – การประเมินการให้คะแนนตามรายวิชาที่สัมพันธ์กับการฝึกอาชีพ – การทดลองสอบกลางภาคตามาตรฐานเยอรมันสำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม รุ่นปี 2561 โดยใช้ข้อสอบจากประเทศเยอรมนี ปี 2557 – การวางแผนการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม รุ่นปี 2561 เมื่อกลับไปเรียนที่วิทยาลัยฯในระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 24 ตุลาคม 2561 – กิจกรรมต่างๆของโครงการ GTDEE เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูฝึกในสถานประกอบการ […]

 • เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย เข้าร่วมประชุมกับคุณภาคิน แสงวิจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีโกส (ประเทศไทย) จำกัด และ คณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ โดยหารือเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 ในสาขาวิชาช่างกล ในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ ( A level) โดยการประชุมจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ

 • เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้จัดปฐมนิเทศน์ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2018 สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ร่วมกับ คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด และ คณาจารย์จากโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) โดยการปฐมนิเทศน์จัดขึ้นที่โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

VIDEOS

OUR SERVICES

Examination & Certification

 • GTCC Examination
 • German Chamber of Commerce Worldwide Certificate

Technical Seminars/Workshops

 • Mechatronics PLC Workshop
 • Electrical Mathematics Workshop
 • Electrical Standard Workshop

Training Courses

 • Train the Trainers
 • Train the Teachers
 • AdA Basic
 • AdA International

QA VET

 • Quality Assurance in Vocational Education and Training

OUR PROFESSIONS

YOUR BENEFITS

Two certificates (Vocational Education Certificate and German Certificate)

Receive the Vocational Education Certificate and the German Certificate issued by the German-Thai Chamber of Commerce to attest your excellence education.

Financial benefits

The company provides a salary and a scholarship during your apprenticeship.

Practical experience opportunities

Gain practical experience for your career by working with a company on real life tasks.

Your Benefits

Fusce pulvinar maximus maximus. Cras id congue elit. Maecenas congue mi non quam vulputate, vel vestibulum nisi finibus. Praesent orci dolor, ullamcorper sed sollicitudin eget.

Happy Clients Say

TESTIMONIAL

 • Leider ist der Eintrag nur auf อังกฤษ – อเมริกัน verfügbar.

  Vice President Human Resources, Mitr Phol Group
 • “One of my policies as Managing Director of Boonrawd is to promote and improve the standard of vocational school graduates, so that they may have an equal opportunity to grow in the industry trhough their achievements rather than just their educational background. By joining with the GTCC, the GTDEE project is an important piece of the jigsaw puzzle in developing the vocational education sytstem and the personnel themselves.”

  Managing Director, Boonrawd Trading Co., Limited
 • “All around the world, the Bosch apprenticeship programme has benn a proven success for more than a century in grooming talent. We are confident that our programme in Thailand will raise the bar for industry standards and the skills of our local talent.”

  Managing Director of Robert Bosch Limited
 • “The GTDEE programme is another endeavour to reinforce the established vocational system in Thailand. The aims of GTDEE are to increase the skilled workforce to match the demands of the private sector and to unlock the economic competitveness of the country.”

  Chairman of B.Grimm
 • “In 2014, we signed a MOU with the GTCC for a joint vocational programme in Automotive Mechatronic Training. More than 600 qualified technicians have been trained to support our after-sales service network and we expect to produce about 50-70 qualified technicians per year from 2015 onwards.

  This programme is a guarantee for students as they will earn a high vocational certificate and our excellence certificate at the completion of the programme.”

  President and CEO of Mercedes-Benz (Thailand) Ltd.