โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี

รูปแบบความสำเร็จของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองการจ้างงานถึง 95% เมื่อสำเร็จหลักสูครการเรียนปวช.กับโครงการ

เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคีตั้งอยู่บนมาตรฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของประเทศเยอรมัน

ได้รับการรับรองจากประเทศเยอรมันนี

ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานเยอรมันในสาขาวิชาชีพนั้นจากสมาคมหอการค้าเยอรมัน

ข่าวสาร

 • เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพที่จบการศึกษาภายใต้โครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ณ ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ พิษณุโลก นามทอง นอกจากนี้ ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ร่วมประชุมกับคุณธงชัย สระทองเมือง ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขายฯ เกี่ยวกับการรับรองช่างเทคนิคระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ) สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2560 และ ความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตสำหรับการพัฒนาช่างฝึกอาชีพ

 • เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE ณ ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู นิธิบูรณ์ พิษณุโลก นอกจากนี้ ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ร่วมประชุมกับคุณจักรี เจศรีชัย ผู้จัดการฝ่ายบริการ ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู นิธิบูรณ์ พิษณุโลก เกี่ยวกับการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์สำหรับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์

 • เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เดินทางไปเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก และ ร่วมประชุมกับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก โดยประชุมเกี่ยวกับอาชีวศึกษาทวิภาคีตามมาตรฐานเยอรมัน นอกจากนี้รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ ได้พาคณะทำงานโครงการ GTDEE เยี่ยมชมการเรียนการสอนของแผนกช่างเทคนิคยานยนต์ที่วิทยาลัยฯ อีกด้วย

 • เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ได้ประชุมกับ คุณพรเทพ กานตะดา ผู้จัดการส่วนงานบริการมอเตอร์ราด ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู เยอรมัน ออโต้ บางนา โดยหารือเกี่ยวกับการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์สำหรับมอเตอร์ราด (บิ๊กไบค์) และ การสอบ สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 ซึ่งการประชุมจัดขึ้นที่ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู เยอรมัน ออโต้ บางนา

 • เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด โดยหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดสอบกลางภาคสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ) (PAL Interim Examination) สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2561 โดยการประชุมจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด จังหวัด ปทุมธานี

วิดีโองานของเรา

บริการของเรา

การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามแบบฉบับเยอรมัน

 • การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามอาชีพจากประเทศเยอรมนี
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ/และ สมาคม
  หอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Mechatronics PLC
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electrical Mathematics
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electric for Technician

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • ครูฝึก/ครูช่างในสถานประกอบการ (AdA International – Train the Trainer)
 • ครูฝึกภาคปฏิบัตในสถานศึกษา (Teach the Teacher)

การประกันคุณภาพของสถานศึกษา

การประกันคุณภาพอาชีวศึกษาสำหรับสถาบันอาชีวในประเทศไทย

สาขาอาชีพของเรา

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

วุฒิการศึกษาและใบประกาศนียบัตรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

วุฒิการศึกษาในระดับ ปวส. และใบประกาศนียบัตรจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ สมาคมหอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

มีงาน มีเงิน มีวุฒิ

มีรายได้ระหว่างเรียน (เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ จากนักศึกษาฝึกอาชีพสู่ผู้บริหาร

ทำงานกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ

ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

Happy Clients Say

TESTIMONIAL

 • Leider ist der Eintrag nur auf อังกฤษ – อเมริกัน verfügbar.

  Vice President Human Resources, Mitr Phol Group
 • “One of my policies as Managing Director of Boonrawd is to promote and improve the standard of vocational school graduates, so that they may have an equal opportunity to grow in the industry trhough their achievements rather than just their educational background. By joining with the GTCC, the GTDEE project is an important piece of the jigsaw puzzle in developing the vocational education sytstem and the personnel themselves.”

  Managing Director, Boonrawd Trading Co., Limited
 • “All around the world, the Bosch apprenticeship programme has benn a proven success for more than a century in grooming talent. We are confident that our programme in Thailand will raise the bar for industry standards and the skills of our local talent.”

  Managing Director of Robert Bosch Limited
 • “The GTDEE programme is another endeavour to reinforce the established vocational system in Thailand. The aims of GTDEE are to increase the skilled workforce to match the demands of the private sector and to unlock the economic competitveness of the country.”

  Chairman of B.Grimm
 • “In 2014, we signed a MOU with the GTCC for a joint vocational programme in Automotive Mechatronic Training. More than 600 qualified technicians have been trained to support our after-sales service network and we expect to produce about 50-70 qualified technicians per year from 2015 onwards.

  This programme is a guarantee for students as they will earn a high vocational certificate and our excellence certificate at the completion of the programme.”

  President and CEO of Mercedes-Benz (Thailand) Ltd.