We Are

German-Thai Dual Excellence Education

รูปแบบความสำเร็จของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองการจ้างงานถึง 95% เมื่อสำเร็จหลักสูครการเรียนปวช.กับโครงการ

เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคีตั้งอยู่บนมาตรฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของประเทศเยอรมัน

ได้รับการรับรองจากประเทศเยอรมันนี

ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานเยอรมันในสาขาวิชาชีพนั้นจากสมาคมหอการค้าเยอรมัน

NEWS

 • เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีเพื่อร่วมประชุมกับ Director of School Advancement of RIS Francis David Jieng Ketsurin, Director of Strategic Initiatives of RIS Ms. Sudarat T. Attanawin and อดีตเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำ ประเทศเกาหลีใต้ Mr. Joerg Alois Reding ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีในประเทศไทย

 • เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลและกีฬาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ได้ประชุมร่วมกับ เรือเอก อนนท์ ตุลารักษ์ และทีมงาน เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำค่ายอาชีวศึกษาให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE

 • เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี เพื่อเข้าร่วมประชุมกับคณาจารย์จากแผนกสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ ของวิทยาลัยฯ และ คุณกาญจนา มูลแก้ว เจ้าหน้าที่จากแผนกพัฒนาทรัพยากรและฝึกอบรมของบริษัท บอช แก๊สโซลีน นอกจากนี้ทางบริษัท บอช แก๊สโซลีน ได้เชิญคุณเพิ่มศักดิ์ สุขศิริ ผู้จัดการระบบควบคุมและไฟฟ้า จากสถาบันไทย-เยอรมัน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยประชุมเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการเรื่ยนการสอนและการวางแผนการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 และ รุ่นปี 2561 ในสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์

 • เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 14 แห่ง โดยหารือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาภายใต้มาตรฐานเยอรมัน ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 • เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน มร.พอล เคิร์ลเคอร์ ได้เดินทางไปร่วมประชุมกับทีมบริหารของบริษัท บอช แก๊สโซลีน จังหวัดระยอง โดยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตภายใต้โครงการ GTDEE

VIDEOS

OUR SERVICES

Examination & Certification

 • GTCC Examination
 • German Chamber of Commerce Worldwide Certificate

Technical Seminars/Workshops

 • Mechatronics PLC Workshop
 • Electrical Mathematics Workshop
 • Electrical Standard Workshop

Training Courses

 • Train the Trainers
 • Train the Teachers
 • AdA Basic
 • AdA International

QA VET

 • Quality Assurance in Vocational Education and Training

OUR PROFESSIONS

YOUR BENEFITS

Two certificates (Vocational Education Certificate and German Certificate)

Receive the Vocational Education Certificate and the German Certificate issued by the German-Thai Chamber of Commerce to attest your excellence education.

Financial benefits

The company provides a salary and a scholarship during your apprenticeship.

Practical experience opportunities

Gain practical experience for your career by working with a company on real life tasks.

Your Benefits

Fusce pulvinar maximus maximus. Cras id congue elit. Maecenas congue mi non quam vulputate, vel vestibulum nisi finibus. Praesent orci dolor, ullamcorper sed sollicitudin eget.

Happy Clients Say

TESTIMONIAL

 • Leider ist der Eintrag nur auf อังกฤษ – อเมริกัน verfügbar.

  Vice President Human Resources, Mitr Phol Group
 • “One of my policies as Managing Director of Boonrawd is to promote and improve the standard of vocational school graduates, so that they may have an equal opportunity to grow in the industry trhough their achievements rather than just their educational background. By joining with the GTCC, the GTDEE project is an important piece of the jigsaw puzzle in developing the vocational education sytstem and the personnel themselves.”

  Managing Director, Boonrawd Trading Co., Limited
 • “All around the world, the Bosch apprenticeship programme has benn a proven success for more than a century in grooming talent. We are confident that our programme in Thailand will raise the bar for industry standards and the skills of our local talent.”

  Managing Director of Robert Bosch Limited
 • “The GTDEE programme is another endeavour to reinforce the established vocational system in Thailand. The aims of GTDEE are to increase the skilled workforce to match the demands of the private sector and to unlock the economic competitveness of the country.”

  Chairman of B.Grimm
 • “In 2014, we signed a MOU with the GTCC for a joint vocational programme in Automotive Mechatronic Training. More than 600 qualified technicians have been trained to support our after-sales service network and we expect to produce about 50-70 qualified technicians per year from 2015 onwards.

  This programme is a guarantee for students as they will earn a high vocational certificate and our excellence certificate at the completion of the programme.”

  President and CEO of Mercedes-Benz (Thailand) Ltd.