โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี

รูปแบบความสำเร็จของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองการจ้างงานถึง 95% เมื่อสำเร็จหลักสูครการเรียนปวช.กับโครงการ

เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคีตั้งอยู่บนมาตรฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของประเทศเยอรมัน

ได้รับการรับรองจากประเทศเยอรมันนี

ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานเยอรมันในสาขาวิชาชีพนั้นจากสมาคมหอการค้าเยอรมัน

ข่าวสาร

 • ฝ่ายการศึกษาทวิภาคีเยอรมัน-ไทย (GTDEE) ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาเยอรมัน (CIM) / หัวหน้าฝ่ายการศึกษาทวิภาคีเยอรมัน-ไทย (GTDEE) ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2562 ในสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพในหลักสูตร GTDEE รุ่นปี 2560 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 ถึง 18 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ ทางฝ่าย GTDEE ได้เรียนเชิญคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นคณะกรรมการกลางในการประเมินการสอบครั้งนี้ ได้แก่ รศ.ดร. เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร. วริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์ […]

 • เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 โครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาเยอรมัน (CIM) / หัวหน้าฝ่ายการศึกษาทวิภาคีเยอรมัน-ไทย (GTDEE) ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการฝ่าย GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่าย GTDEE คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ได้จัดประชาสัมพันธ์หลักสูตร GTDEE ให้แก่นักเรียนสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ที่สนใจเข้าร่วมในหลักสูตร GTDEE โดยมีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นทางคณะทำงานฝ่าย GTDEE ร่วมกับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย ครูช่างอาวุโส และ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูช่างอาวุโส […]

 • เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 โครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาเยอรมัน (CIM) / ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE พร้อมด้วย มร. พอล เคิร์ลเคิล ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารของบริษัทปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด เกี่ยวกับการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับคณะทำงานจากกระทรวงศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธรัฐ ประเทศเยอรมนี ในการเยี่ยมชมบริษัทปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด ในวันที่ 29 มกราคม 2562 นอกจากนี้ มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์แก่บริษัทอีกด้วย

 • เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 โครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE และคุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE พร้อมด้วย คุณพรพิมล เฉลิมชัยรัตนกุล ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายฝึกอบรม บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด และ อาจารย์สมบัติ กลิ่นภู่ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคยานยนต์ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 ให้กับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัดโดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมในการสอบคัดเลือกในครั้งจำนวน 8 คน  การสอบคัดเลือกนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

 • โครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาเยอรมัน (CIM) / ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE พร้อมด้วย คุณณัฐวรรณ น้อมวารี ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอ็มทีเอส ซีเอ็นซี  ซิสเต็มส์ จำกัด และ คุณ บุรินทร เพิ่มสำราญ เจ้าหน้าที่ด้านไอที บริษัท เอ็มทีเอส ซีเอ็นซี  ซิสเต็มส์ จำกัด และ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมสำหรับงานกลึงซีเอ็นซี ให้กับครูช่างจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ GTDEE และ ครูจากวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ […]

วิดีโองานของเรา

บริการของเรา

การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามแบบฉบับเยอรมัน

 • การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามอาชีพจากประเทศเยอรมนี
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ/และ สมาคม
  หอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Mechatronics PLC
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electrical Mathematics
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electric for Technician

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • ครูฝึก/ครูช่างในสถานประกอบการ (AdA International – Train the Trainer)
 • ครูฝึกภาคปฏิบัตในสถานศึกษา (Teach the Teacher)

การประกันคุณภาพของสถานศึกษา

การประกันคุณภาพอาชีวศึกษาสำหรับสถาบันอาชีวในประเทศไทย

สาขาอาชีพของเรา

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

วุฒิการศึกษาและใบประกาศนียบัตรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

วุฒิการศึกษาในระดับ ปวส. และใบประกาศนียบัตรจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ สมาคมหอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

มีงาน มีเงิน มีวุฒิ

มีรายได้ระหว่างเรียน (เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ จากนักศึกษาฝึกอาชีพสู่ผู้บริหาร

ทำงานกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ

ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

Happy Clients Say

TESTIMONIAL

 • Leider ist der Eintrag nur auf อังกฤษ – อเมริกัน verfügbar.

  Vice President Human Resources, Mitr Phol Group
 • “One of my policies as Managing Director of Boonrawd is to promote and improve the standard of vocational school graduates, so that they may have an equal opportunity to grow in the industry trhough their achievements rather than just their educational background. By joining with the GTCC, the GTDEE project is an important piece of the jigsaw puzzle in developing the vocational education sytstem and the personnel themselves.”

  Managing Director, Boonrawd Trading Co., Limited
 • “All around the world, the Bosch apprenticeship programme has benn a proven success for more than a century in grooming talent. We are confident that our programme in Thailand will raise the bar for industry standards and the skills of our local talent.”

  Managing Director of Robert Bosch Limited
 • “The GTDEE programme is another endeavour to reinforce the established vocational system in Thailand. The aims of GTDEE are to increase the skilled workforce to match the demands of the private sector and to unlock the economic competitveness of the country.”

  Chairman of B.Grimm
 • “In 2014, we signed a MOU with the GTCC for a joint vocational programme in Automotive Mechatronic Training. More than 600 qualified technicians have been trained to support our after-sales service network and we expect to produce about 50-70 qualified technicians per year from 2015 onwards.

  This programme is a guarantee for students as they will earn a high vocational certificate and our excellence certificate at the completion of the programme.”

  President and CEO of Mercedes-Benz (Thailand) Ltd.