เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 โครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามภายใต้โครงการ GTDEE ระหว่าง บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ซึ่ง มร. สเตฟาน ทอยเชอร์ต ประธานบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมกับคุณจตุพล พุทธวิบูลย์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บาทหลวง มานะชัย ธาราชัย อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ และ บาทหลวง มณฑล โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ พิธีลงนามความร่วมมือนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ