ALL NEWS

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE ได้เข้าร่วมประชุมกับ คุณพุทธชาด ศุภลักษณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ สำนักคณะกกรมการอาชีวศึกษา อาจารย์ปิ่น ประมาพันธ์ หัวหน้าภาคช่างอุตสาหกรรม จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อาจารย์กาญจนา งามสมบัติ หัวหน้างานความร่วมมือด้านต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา และคณาจารย์จากภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ว่าด้วยเรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาที่ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมนีในครั้งต่อไป การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE และ มร. อันส์การ์ แชเฟอร์ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ที่ได้ฝึกอาชีพที่บริษัทเมอร์เซเดส เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 5 คน และ บริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 14 คน โดยอบรมเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของโครงการ GTDEE การเรียนการสอนระบบทวิภาคีแบบเยอรมัน กฎระเบียบของนักศึกษาฝึกอาชีพ ข้อกำหนดตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน การลงทะเบียนเป็นนักศึกษาฝึกอาชีพ และเทคนิคการนำเสนอ การอบรมนี้จัดขึ้นหอการค้าเยอรมัน-ไทย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE ได้ประชุมกับบริษัทโรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบปลายภาค ปี 2561 และ การปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่น ปี 2560 การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่บริษัทโรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปจังหวัดระยอง เพื่อเข้าร่วมประชุม 3 ฝ่าย กับบริษัทโกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด จำกัด เกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบปลายภาค ปี 2561 และ การปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่น ปี 2560

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE ได้เข้าร่วมประชุม 3 ฝ่าย ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ฝ่ายโรงเรียน 2 ภาษา สวิส-เยอรมัน ประกอบด้วย มร. ซีโมน เดอริก (ครูใหญ่) มร. แยนส์ เอ็กเกิรท์ (หัวหน้าฝ่ายมัธยม) และ มร. รอล์ฟ เนหริช (ครู) และ คณาจารย์จากโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งประชุมเกี่ยวกับระบบการศึกษาทวิภาคี และ อาชีวศึกษาทวิภาคีแบบเยอรมัน เพื่อเป็นทางเลือกในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี

Read more

ALL NEWS

มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเครือข่ายอาชีวศึกษาทวิภาคีเยอรมัน (VETnet Conference) ซึ่งจัดขึ้นที่บลาติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย ระหว่างวันที่ 10 ถึง 13 ตุลาคม 2560 โดยมีตัวแทนจากประเทศต่างๆทั้ง 11 ประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคีเยอรมัน ได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 โครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามภายใต้โครงการ GTDEE ระหว่าง บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ซึ่ง มร. สเตฟาน ทอยเชอร์ต ประธานบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมกับคุณจตุพล พุทธวิบูลย์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บาทหลวง มานะชัย ธาราชัย อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ […]

Read more

ALL NEWS

ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE คุณภาณุวัฒน์ จะรรม ผู้จัดการโครงการ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโส คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE และ คุณอันส์กา แชเฟอร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เพื่อดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพอาชีวศึกษาตามมาตรฐานเยอรมัน ในระหว่างวันที่ 12 ถึง 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ในการตรวจประเมินครั้งนี้ ดร. ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณาจารย์ และฝ่ายบริหาร ได้ให้การต้อนรับทีม GTDEE อย่างอบรม นอกจากนั้น ยังอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับทีม GTDEE เป็นอย่างดีระหว่างที่มีการตรวจประเมิน

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ โครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอันสการ์ แชร์เฟอร์ นักศึกษาฝึกงานชาวเยอรมัน ได้ประชุมกับตัวแทนจากบริษัท คอนติเนนทัล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ คอนติเนนทัล คอร์เปอร์เรชั่น (เยอรมนี) ซึ่งหัวข้อการประชุมมีดังต่อไปนี้ บทสรุปจากการเยี่ยมชมวิทยาลัยในจังหวัดระยอง กรอบหลักสูตรของโครงการ GTDEE การพิจารณาถึงเนื้อหาต่างๆของหลักสูตร การฝึกอาชีพ โครงงานของนักศึกษาฝึกอาชีพ ที่จะฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ การประชุมนี้จัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย ถนนสาทร

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ทางทีม GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ มร. อันสการ์ แชเฟอร์ นักศึกษาฝึกงานโครงการ GTDEE พร้อมด้วยคณะทำงานจากบริษัทคอนติเนนทัล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เดินทางไปเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อศึกษาดูการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน และ ช่างไฟฟ้า โดยมีนายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองให้การต้อนรับ

Read more