เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ดร. โรแลนด์ ไวน์ ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมัน-ไทย และ มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนคริสเตียนเยอรมัน เชียงใหม่ นอกจากนี้ ได้ร่วมพูดคุยกับคณาจารย์และนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา และ แนะนำโครงการ GTDEE