เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ได้เข้าร่วมประชุม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย บริษัทบอช แก๊สโซลีน ซีสเต็ม และ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ว่าด้วยเรื่อง การหารือถึงความมือร่วมในอนาคตเกี่ยวกับโครงการ GTDEE และ ความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมโครงการ GTDEE ปี 2561 การประชุมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี