ALL NEWS

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ได้เข้าร่วมประชุมกับ คุณทองสุข ชมภูนุช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนซ่อมบำรุง บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับโครงการ GTDEE และ แนวทางการฝึกอาชีพให้กับช่างซ่อมบำรุงภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งการประชุมจัดขึ้นที่บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้รับการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ในเรื่องของ “การประเมินคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนและวิทยาลัยของโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี” โดยหอการค้าเยอรมัน-ไทย เป็นผู้ถือสิทธิบัตรในลิขสิทธิ์นี้ และเป็นผู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ใน 111 ประเทศทั่วโลก โดยมุ่งเน้นถึงมาตรฐานด้านการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและวิทยาลัย ระบบการจัดการภายใน และ ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และการเรียนของนักเรียน

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ได้เข้าร่วมประชุม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย บริษัทบอช แก๊สโซลีน ซีสเต็ม และ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ว่าด้วยเรื่อง การหารือถึงความมือร่วมในอนาคตเกี่ยวกับโครงการ GTDEE และ ความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมโครงการ GTDEE ปี 2561 การประชุมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย โดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเบื้องต้นให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2559 จากบริษัทโรเบิร์ต บอช เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทอมตะ บี.กริมม์ เพาเวอร์ จำกัด โดยการจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยฯในการเอื้อเฟื้อสถานที่

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ คุณอภิญญา อัมพร และ มร.อันสการ์ แชเฟอร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การร่างแผนฝึกอาชีพ” ให้กับครูช่างฝึกอาชีพจากบริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทโรเบิร์ต บอช เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด บริษัทโกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด จำกัด และ บริษัทโปรเทค ทรานส์เฟอร์ จำกัด ในสาขาวิชาช่างกล สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต และ สาขาวิชาโลจิสติกส์ นอกจากนี้ ทางโครงการ GTDEE ได้เรียนเชิญอาจารย์จากสาขาวิชาดังกล่าวของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ได้เข้าร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชลบุรี และรับนโยบายเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อสนองความต้องการในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นที่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตจังหวัดระยอง เพื่อใช้เป็นสถานที่สอบปลายภาคปี 2561 ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2559 นอกจากนี้ ทางคณะเจ้าหน้าที่โครงการ GTDEE ได้ร่วมประชุมกับคณาจารย์เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุรดม และ คุณคติพจน์ กนกยรเศรษฐ์ ได้เรียนเชิญอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.ทค และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการการจัดสอบปลายภาค ปี 2561 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และ สาขาวิชาช่างกล การประชุมนี้จัดขึ้นทื่ หอการค้าเยอรมัน-ไทย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ดร. โรแลนด์ ไวน์ ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมัน-ไทย และ มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนคริสเตียนเยอรมัน เชียงใหม่ นอกจากนี้ ได้ร่วมพูดคุยกับคณาจารย์และนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา และ แนะนำโครงการ GTDEE

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE พร้อมด้วย ดร. ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค และคณาจารย์จากวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ ท่านเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย มร. ปีเตอร์ พรือเกล ซึ่งได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ท่าน ที่ได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ มีดังนี้ ศาสตราจารย์ […]

Read more