เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ได้ประชุมกับบริษัท อมตะ บี.กริมม์ เพาเวอร์ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาค ปี 2561 สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รุ่นปี 2559 นอกจากนั้น ทางทีม GTDEE ยังได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2559 อีกด้วย การประชุมนี้จัดขึ้นที่บริษัท อมตะ บี.กริมม์ เพาเวอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี