วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคณิตศาสตร์สำหรับช่างเทคนิค ในหัวข้อ “การนำคณิตศาสตร์ไฟฟ้าไปใช้ในไฟฟ้าควบคุม” ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รุ่นปี 2559 จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ที่ได้ฝึกอาชีพที่บริษัท บุญรอด บริเวอรี่ จำกัด และ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) การอบรมนี้จัดขึ้นที่ หอการค้าเยอรมัน-ไทย อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์