เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม  คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ และ คุณอภิญญา อัมพร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาทวิภีของหอการค้าเยอรมัน-ไทย ครั้งที่ 8 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค ว่าด้วยเรื่องการสรุปผลการจัดกิจกรรมโดยทางหอการค้าเยอรมัน-ไทย ในปี 2560 ภาพรวมในการจัดกิจกรรมโดยหอการค้าเยอรมัน-ไทย ในครึ่งปีแรก 2561 และ ค่าที่ปรึกษาของโครงการ GTDEE โดยมีตัวแทนจากบริษัทต่างๆเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โรเบิร์ต บอช เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด และ บริษัท ออปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)