เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ได้เข้าร่วมดำเนินการจัดสอบกลางภาคภายในของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์