เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม  คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ และ คุณอภิญญา อัมพร ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค ให้กับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย มร. แวน วง เหงียน คิม ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ คุณ ธีรวุฒิ ธนสารโสภิณ ผู้จัดอาวุโสฝ่ายฝึกอบรม จากบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมในการดำเนินการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย