เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ได้ร่วมประชุม 5 ฝ่าย กับตัวแทนจากบริษัทและวิทยาลัย ประกอบด้วย บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค และ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ว่าด้วยเรื่อง การสอบกลางภาค สาขาวิชา ช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ระดับ เอ  สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2560 โดยจะดำเนินการจัดสอบในปี 2561 ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บางนา