เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ประจำปี 2261 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ เกี่ยวกับการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาค ประจำปี 2561 ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2559 โดยการประชุมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ