เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุรดม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ได้เดินทางไปยังบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด เพื่อเข้าร่วมประชุมกับคุณชลวิทย์ สุขอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มบริการองค์ความรู้และส่งเสริมสังคม บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ว่าด้วยเรื่องการคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 และ เสนอแนะทางคณะทำงานบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ