เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เพื่อร่วมประชุมหารือกับคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรโลจิสติกส์เพื่อรองรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 ที่ได้ฝึกอาชีพที่บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างวิทยาลัยฯ กับ ภาควิชาโลจิสติกส์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง