วันที่ 19 มีนาคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ได้เดินทางไปยังศูนย์ฝึกอบรมบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าร่วมประชุมกับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และ คณาจารย์จากโรงเรียนจิตรลดา (สายอาชีพ) เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 เช่น สิทธิประโยชน์ของนักศึกษาฝึกอาชีพ ระยะเวลาการฝึก แผนการฝึกอบรม แผนการเรียนการสอน เป็นต้น พร้อมกันนี้ ได้มีผู้ปกครองของนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE ที่ได้เดินทางมาพร้อมกับโรงเรียนจิตรลดา (สายอาชีพ) เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดต่างๆในครั้งนี้ด้วย