เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ เพื่อดำเนินการจัดสอบปลายภาค ประจำปี 2561 ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2559 โดยมีนักศึกษาฝึกอาชีพเข้าร่วมการสอบในครั้งนี้ จำนวน 10 คน จากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท อมตะ บี.กริมม์ เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งการสอบในครั้งนี้ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ