ALL NEWS

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ เพื่อจัดเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 ในสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ที่ได้ฝึกอาชีพที่บริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดยการอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมัน-ไทย ดร. โรแลนด์ ไวน์ พร้อมด้วย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ภายใต้การดำเนินการโดยหอการค้าเยอรมัน-ไทย คุณปริวัฒน์ ถานิสโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และคุณพิมพ์มณี ทวีกาญจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอาวุโสทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีแก่ช่างฝึกอาชีพโครงการ GTDEE ที่ศึกษาอยู่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สาขางานไฟฟ้า ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานช่างเทคนิคเยอรมัน ประจำปีการศึกษา 2560 และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิภาคี ทั้งหมด 10 ท่าน ของกลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด รุ่นที่ 6 ณ หอการค้าเยอรมัน-ไทย กรุงเทพ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อดำเนินการจัดสอบปลายภาค ประจำปี 2561 ในสาขาวิชาช่างกล ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2559 โดยมีนักศึกษาฝึกอาชีพเข้าร่วมการสอบในครั้งนี้ จำนวน 3 คน ได้แก่ นักเรียนจากวิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร หนองจอก จำนวน 2 คน ที่ฝึกอาชีพที่บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด และ นักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำนวน 1 คน ที่ฝึกอาชีพที่บริษัทโกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด จำกัด […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ เพื่อดำเนินการจัดสอบปลายภาค ประจำปี 2561 ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2559 โดยมีนักศึกษาฝึกอาชีพเข้าร่วมการสอบในครั้งนี้ จำนวน 10 คน จากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท อมตะ บี.กริมม์ เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งการสอบในครั้งนี้ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการสอบ ว่าด้วยเรื่องการทดลองสอบสำหรับการสอบปลายภาค สาขาวิชาช่างกล ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2559 ที่ฝึกอาชีพที่บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด และ โกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด จำกัด ซึ่งประกอบด้วย ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ทางโครงการ GTDEE และ คณะกรรมการสอบ ได้ทำการทดลองสอบภาคปฏิบัติที่โรงเรียนเตรียมวิศกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน โดยมีนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าวเข้าร่วมทดลองสอบในครั้งนี้

Read more

ALL NEWS

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการเตรียมตัวก่อนสอบปลายภาค ประจำปี 2561 ในสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2559 ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 256 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากบริษัท เอ็มบีเอ็ม เมทัลเวิร์คส์ จำกัด ได้เดินทางไปเยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก นอกจากนี้ ได้ร่วมพูดคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างกล โดยทางบริษัทเองมีความสนใจที่จะรับนักเรียนในสาขาวิชาช่างกลเป็นนักศึกษาฝึกอาชีพของโครงการ GTDEE

Read more

ALL NEWS

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการเตรียมตัวก่อนสอบปลายภาค ประจำปี 2561 ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2559 ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท อมตะ บี.กริมม์ เพาเวอร์ จำกัด นอกจากนี้ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ได้ไปเยี่ยมชมสถานปฏิบัติการสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อีกด้วย

Read more

ALL NEWS

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ได้เดินทางไปยังศูนย์ฝึกอบรมบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าร่วมประชุมกับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และ คณาจารย์จากโรงเรียนจิตรลดา (สายอาชีพ) เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 เช่น สิทธิประโยชน์ของนักศึกษาฝึกอาชีพ ระยะเวลาการฝึก แผนการฝึกอบรม แผนการเรียนการสอน เป็นต้น พร้อมกันนี้ ได้มีผู้ปกครองของนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE ที่ได้เดินทางมาพร้อมกับโรงเรียนจิตรลดา (สายอาชีพ) เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดต่างๆในครั้งนี้ด้วย

Read more

ALL NEWS

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ และ คุณอภิญญา อัมพร ร่วมกับ ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ดำเนินการจัดสอบปลายภาคประจำปี 2561 ในสาขาวิชาโลจิสติกส์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2559 ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ มร.พอล เคิลเคอร์ ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน ประจำสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการสอบครั้งนี้ด้วย โดยการสอบนี้ได้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

Read more