เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ คุณอภิญญา อัมพร และ คุณรินรดา ธนาโนวรรณ นักศึกษาฝึกงานโครงการ GTDEE ได้เข้าร่วมประชุมโต๊ะกลม ว่าด้วยเรื่อง การประกันคุณภาพอาชีวศึกษา จัดขึ้นที่สถานทูตเยอรมัน โดยมร.คาร์ล-ไฮน์ริค เฮลมุท เอวาลด์ แฮร์แบร์ท อดัม เลขานุการตรีฝ่ายเศรษฐกิจและการศึกษา จากสถานทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ หน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ สถาบันอาชีวศึกษาแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)