ALL NEWS

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม พร้อมด้วย มร.คาร์ล-ไฮน์ริค เฮลมุท เอวาลด์ แฮร์แบร์ท อดัม เลขานุการตรีฝ่ายเศรษฐกิจและการศึกษา จากสถานทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความเข้าใจระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ และ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด โดยมีนักศึกษาฝึกอาชีพของโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 4 คน ได้ฝึกอาชีพที่บริษัทดังกล่าว

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ คุณอภิญญา อัมพร และ คุณรินรดา ธนาโนวรรณ นักศึกษาฝึกงานโครงการ GTDEE ได้เข้าร่วมประชุมโต๊ะกลม ว่าด้วยเรื่อง การประกันคุณภาพอาชีวศึกษา จัดขึ้นที่สถานทูตเยอรมัน โดยมร.คาร์ล-ไฮน์ริค เฮลมุท เอวาลด์ แฮร์แบร์ท อดัม เลขานุการตรีฝ่ายเศรษฐกิจและการศึกษา จากสถานทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ หน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ สถาบันอาชีวศึกษาแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีเพื่อร่วมประชุมกับ Director of School Advancement of RIS Francis David Jieng Ketsurin, Director of Strategic Initiatives of RIS Ms. Sudarat T. Attanawin and อดีตเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำ ประเทศเกาหลีใต้ Mr. Joerg Alois Reding ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีในประเทศไทย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลและกีฬาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ได้ประชุมร่วมกับ เรือเอก อนนท์ ตุลารักษ์ และทีมงาน เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำค่ายอาชีวศึกษาให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี เพื่อเข้าร่วมประชุมกับคณาจารย์จากแผนกสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ ของวิทยาลัยฯ และ คุณกัลชนา มูลแก้ว เจ้าหน้าที่จากแผนกพัฒนาทรัพยากรและฝึกอบรมของบริษัท บอช แก๊สโซลีน นอกจากนี้ทางบริษัท บอช แก๊สโซลีน ได้เชิญคุณเพิ่มศักดิ์ สุขศิริ ผู้จัดการระบบควบคุมและไฟฟ้า จากสถาบันไทย-เยอรมัน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยประชุมเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการเรื่ยนการสอนและการวางแผนการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 และ รุ่นปี 2561 ในสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 14 แห่ง โดยหารือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาภายใต้มาตรฐานเยอรมัน ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน มร.พอล เคิร์ลเคอร์ ได้เดินทางไปร่วมประชุมกับทีมบริหารของบริษัท บอช แก๊สโซลีน จังหวัดระยอง โดยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตภายใต้โครงการ GTDEE

Read more

ALL NEWS

ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ คุณอภิญญา อัมพร และ คุณรินรดา ธนาโนวรรณ นักศึกษาฝึกงานโครงการ GTDEE ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน อีคาเดมี่ จากประเทศเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 ในสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำนวน 12 คน ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้ ดร. ประเสิรฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการอบรมครั้งนี้ อีกด้วย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ได้ร่วมประชุมกับบริษัทปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด และ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ เกี่ยวกับแผนการเรียนการสอนและแผนการฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2561 สาขาไฟฟ้ากำลัง โดยการประชุมนี้จัดขึ้นที่บริษัทปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด จังหวัดปทุมธานี

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE ได้ให้การต้อนรับ มร. โรมิโอ รามอส ดี โมไรรา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมหอการค้าเยอรมัน-ไทย พร้อมกันนี้ คุณภาณุวัฒน์ และ คุณคติพจน์ ได้แนะนำโครงการ GTDEE พร้อมทั้งให้รายละเอียดต่างๆของโครงการฯกับ มร. โรมิโอ รามอส ดี โมไรรา อีกทั้งร่วมประชุมถึงความร่วมมือระหว่างบริษัทกับโครงการ GTDEE ในอนาคต อีกด้วย

Read more