ALL NEWS

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ นักศึกษาฝึกงานโครงการ GTDEE คุณรินรดา ธนาโนวรรณ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นให้กับคณาจารย์จากแผนกเทคนิคยานยนต์จาก 3 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ และ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เพื่อพัฒนานักศึกษาฝึกอาชีพในสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ในระดับ เอ รุ่นปี 2561 โดยจัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ กำหนดแนวทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ขั้นพื้นฐานที่ช่างฝึกอาชีพจะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงของสาขานี้ตามมาตรฐานเยอรมัน อีกทั้งได้ร่วมหารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการสอบกลางภาค การทำ Pre-test การทำ Post-test หลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ โดยการจัดกลางภาคสอบในครั้งนี้จะดำเนินการในรูปแบบศูนย์สอบรวม โดยจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2561 นี้

Read more

ALL NEWS

ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ได้เข้าร่วมประชุมกับคณาจารย์แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ โดยประชุมเกี่ยวกับการเคียบเคียงหลักสูตรไทยและหลักสูตรเยอรมัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ

Read more

ALL NEWS

มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE พร้อมด้วย ดร.โรลันด์ ไวน์ ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายอาชีวศึกษาประเทศเยอรมนี (เว็ทเน็ต) ว่าด้วยเรื่องการดำเนินงานอาชีวศึกษาทวิภาคีตามมาตรฐานเยอรมัน โดยจัดขึ้นที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 มิถุนายน 2561 โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 11 ประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายอาชีวศึกษาประเทศเยอรมนี (เว็ทเน็ต) ได้แก่ เม็กซิโก อเมริกา กรีซ อิตาลี โปรตุเกส  อินเดีย ลัทเวีย รัสเซีย สโลวาเกีย จีน และ ไทย ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้มีนักศึกษาฝึกอาชีพจาก 3 ประเทศ ประกอบด้วย กรีซ อิตาลี และ ไทย ที่ได้รับเชิญให้ขึ้นไปบนเวทีเพื่อพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการได้เป็นนักศึกษาฝึกอาชีพตามมาตรฐานเยอรมัน โดยในครั้งนี้ทางโครงการ GTDEE ได้คัดเลือก นายตะวัน […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ไดดินทางไปร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ที่ โรงแรมสุโกศล ว่าด้วยเรื่อง การวางแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระหว่างประเทศ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ คุณอภิญญา อัมพร และ คุณรินรดา ธนาโนวรรณ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 ขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย ว่าด้วยเรื่องต่างๆดังนี้ แผนงานของโครงการ GTDEE ประจำปี 2561 ผลการสอบปลายภาคประจำปี 2561 ของนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2559 กิจกรรม/การฝึกอบรมของโครงการ GTDEE ในปี 2561 สัญญาการให้บริการของโครงการ GTDEE ทางโครงการ GTDEE ได้เชิญบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมประชุม โดยมีตัวแทนจากบริษัทต่างๆเข้าร่วมประชุมดังนี้ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม คุณอภิญญา อัมพร และ คุณรินรดา ธนาโนวรรณ ได้จัดประชุมขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย ว่าด้วยเรื่องต่างๆดังนี้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานระหว่างหอการค้าเยอรมัน และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปัจจุบัน การพัฒนาครู: วิทยาลัยของภาครัฐ การนำประกันคุณภาพอาชีวศึกษาตามมาตรฐานเยอรมันมาใช้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในประเทศไทย ศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมัน นอกจากนี้ทางหอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้เรียนเชิญ มร. คาร์ล-เฮนริค เฮลมุท เอวาลด์ เฮอร์เบิร์ท อดัม เลขานุการตรีฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย และ คุณนีน่า สติเพนสกี้ นักศึกษาฝึกงานฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ได้เข้าร่วมประชุมกับ ดร. นิกร วัฒนพนม กรรมการก่อตั้งมูลนิธิฯ และ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณวัลวลี ตันติกาญจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเนเจอรัล วิง เฮลธ์ สปา แอนด์ รีสอร์ต และ คุณรุ่งวิทย์ เติมพิทยาเวช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท โอลด์มูน จำกัด เพื่อพูดคุยเรื่องการพัฒนาครูอาชีวศึกษา โดยการประชุมจัดขึ้นที่ หอการค้าเยอรมัน-ไทย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ได้เดินทางไปยังสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเข้าร่วมประชุมกับ คุณอรรถพล สังขวาสี ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่อง การประกันคุณภาพอาชีวศึกษา และ การพัฒนาครู

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม พร้อมด้วยคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เดินทางไปเยี่ยมชมบริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมกันว่าด้วยเรื่องการวางแผนรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2562 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และ สาขาช่างกล

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม พร้อมด้วย คุณวนโสภิณ เกษมศรี ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท บี.กริมม์ กรุ๊ป จำกัด ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบริษัท บี.กริมม์ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด อีกทั้งได้ประชุมเกี่ยวกับการวางแผนรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2562

Read more