เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE พร้อมด้วยคณาจารย์จากโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และ คุณวนโสภิณ เกษมศรี ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่าย กิจการเพื่อสังคม บริษัท บี.กริมม์ แอนด์ โก จำกัด ได้เดินทางไปเยี่ยมชม บริษัท เคเอสบี จำกัด พร้อมกันนี้ ทางทีม GTDEE ได้ร่วมประชุมเพื่อแนะนำโครงการ GTDEE ต่อคณะบริหาร ครูฝึก ของบริษัท เคเอสบี จำกัด อีกด้วย