ALL NEWS

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย เข้าร่วมประชุมกับ คุณเอกวิทย์ เรืองพานิช ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล และ คุณบวรศักดิ์ อนุสรณ์วุฒิ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ คณาจารย์จากแผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ซึ่งประชุมเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์สำหรับลิฟท์ การประชุมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยดอน บอสโก กรุงเทพ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้ประชุมกับคณาจารย์และผู้บริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับการนำเสนอโครงการ GTDEE โดยการประชุมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยฯ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้เข้าร่วมประชุมกับ มร. พอล เคิร์ลเคอร์ ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน และ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ซึ่งประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer (AdA) by AHK Thailand การประชุมจัดขึ้นที่ มจพ.

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปยังศูนย์ฝึกอบรม บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ และ ศิษย์เก่าโครงการ GTDEE พร้อมกันนี้ได้ประชุมกับคุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพสำหรับการสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน ประจำปี 2561 นอกจากนี้ ทางบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ได้เชิญ มร. ฮาสเตียน แฮร์ทิก และ ทีมงาน จากประเทศเยอรมนี เพื่อมาสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE เกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ GTDEE ในสื่อต่างๆที่ประเทศเยอรมนี โดยในครั้งนี้ได้สัมภาษณ์ นายสุภวัทน์ ทรงทิพย์ นักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2558 และ […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ทางโครงการ GTDEE นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ เพื่อร่วมประชุมกับบริษัท ธีสเซ่น ครุปป์ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ อาจารย์จากแผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ซึ่งประชุมเกี่ยวกับการวางแผนการคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2562 ในสาขาไฟฟ้ากำลัง

Read more

ALL NEWS

ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้รับเชิญจากสถานทูตเยอรมันให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคูหาเยอรมัน (German Pavilion) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อจัดแสดงผลงานทางวิชาการ โดยทางโครงการ GTDEE ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยการนำรถสกู๊ดเตอร์ไฟฟ้า ร่น ซี เอโวลูชั่น ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของทางบริษัทเข้ามาจัดแสดงภายในงาน โดยงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ถึง 26 สิงหาคม 2561 ที่ อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในการนี้ ทางคูหาเยอรมันได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานของบูธต่างๆในคูหาเยอรมัน โดยมี มร. ยาน แชร์ มร. ยาน แชร์ อัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้เดินทางยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อร่วมประชุมกับคณาจารย์ของ มจพ. เกี่ยวกับการวางแผนกุลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร Meister

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่อาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่จากบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกอาวุโส และ คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย ครูฝึกอาวุโส และ อาจารย์พิบูล เชาวน์เพชร หัวหน้าแผนกเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ โดยจัดประชุมขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย ซึ่งประชุมในหัวข้อดังนี้ – นิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ – การดำเนินการจัดสอบกลางภาคระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ ( certificate A) ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ พร้อมด้วย มร. พอล เคิลเคอร์ ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เดินทางไปประชุมที่ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กับคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และ คุณประวิทย์ ม่วงอิ่ม ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าฝ่ายฝึกอบรม ประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการจัดสอบกลางภาคระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ ( certificate A) นอกจากนี้ทางทีมโครงการ GTDEE และ คณาจารย์ได้ไปเยี่ยมและพูดคุยกับนักศึกษาฝึกอาชีพอีกด้วย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ มร. ไซม่อน บัคโฮเฟ่ นักศึกษาฝึกงานโครงการ GTDEE จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน อีคาเดมี่ จากประเทศเยอรมนี ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด โดยจัดอบรมที่โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

Read more