เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ คุณอภิญญา อัมพร และ มร. ไซม่อน บัคโฮเฟอร์ ได้นำผู้เข้าอบรมอบรมหลักสูตร AdA International course – Train the Trainer สำหรับครูฝึกในสถานประกอบการตามาตรฐานเยอรมัน ไปเยี่ยมชมบริษัทวังน้อย เบเวอเรช จำกัด โดยคุณอุทัย ใจเอม ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของบริษัทวังน้อยฯ ได้ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโครงการ GTDEE เป็นอย่างดี อีกทั้งได้นำคณะฯไปดูกระบวนการผลิตน้ำดื่มในแต่ละฐานการผลิต อีกด้วย