โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคูหาเยอรมัน ในการนำเสนอหลักสูตรช่างฝึกอาชีพตามมาตรฐานเยอรมัน บริการ และ ความสำเร็จของโครงการ GTDEE โดยจัดแสดงที่งานนิทรรศการสื่อการสอน ปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ตั้งแต่วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561

นิทรรศการสื่อการสอนได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ซึ่งถือเป็นเวทีในการอภิปรายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีบริษัทชั้นนำในด้านอุตสาหกรรมการศึกษาจากประเทศเยอรมนีเข้าร่วมงานมากมาย สำหรับนิทรรศการสื่อการสอนในปี 2561 นี้ ได้เน้นเกี่ยวกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้นำทางด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและชุมชนต่างให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนของตนเอง โดยในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ได้รับเชิญให้กล่าวอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ มร.คาร์ล-ไฮน์ริค เฮลมุท เอวาลด์ แฮร์แบร์ท อดัม เลขานุการตรีฝ่ายเศรษฐกิจและการศึกษา จากสถานทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย ได้มาเยี่ยมชมบูธของโครงการ GTDEE โดย มี มร. มาร์คุส ฮออฟฟ์แมนน์ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณอภิญญา อัมพร ให้การต้อนรับ