เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้ร่วมประชุมกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยมี อาจารย์ประโมทย์ เกตุบุญเลี้ยง หัวหน้าแผนกไฟฟ้า ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารี พุ่มพวง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ คุณอุบล สารากิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ ประชุมเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ฝึกอาชีพที่บริษัท ไทย เทคนิค อิเล็คทริค จำกัด โดยการประชุมจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ