เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทางคณะศึกษาดูงานจากประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้โครงการ เค ทู พลัส พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรของโครงการ จากประเทศฟิลิปปินส์ มาเยี่ยมชมหอการค้าเยอรมัน-ไทย โดยทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ได้แนะนำโครงการ GTDEE ให้กับคณะจากฟิลิปปินส์ อีกด้วย

โครงการ เค ทู พลัส เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน (BMZ) โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยในการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกอบรมของรัฐบาลฟิลิปปินส์