ALL NEWS

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – เหมราช โดยมีตัวแทนจากวิทยาลัยฯ และ บริษัทฯ เข้าร่วมในพิธีดังนี้ – นายวิชัย หันพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ – นายสมบัติ อินยิน หัวหน้าแผนกสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ – นางสาวศรีไทย ศรีสายชล ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ร่วมประชุมกับคุณณัฐวรรณ น้อมวารี กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็มทีเอส ซีเอ็นซี ซิสเต็มส์ จำกัด โดยหารือถึงความร่วมมือร่วมกันในการพัฒนาความรู้ของครูและช่างฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาคทฤษฎีสำหรับงานเครื่องตัดเหล็ก (CNC) การประชุมจัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทางคณะศึกษาดูงานจากประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้โครงการ เค ทู พลัส พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรของโครงการ จากประเทศฟิลิปปินส์ มาเยี่ยมชมหอการค้าเยอรมัน-ไทย โดยทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ได้แนะนำโครงการ GTDEE ให้กับคณะจากฟิลิปปินส์ อีกด้วย โครงการ เค ทู พลัส เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน (BMZ) โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยในการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกอบรมของรัฐบาลฟิลิปปินส์

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้ร่วมประชุมกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยมี อาจารย์ประโมทย์ เกตุบุญเลี้ยง หัวหน้าแผนกไฟฟ้า ว่าที่ร้อยตรีหญิง อารี พุ่มพวง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ คุณอุบล สารากิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ ประชุมเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ฝึกอาชีพที่บริษัท ไทย เทคนิค อิเล็คทริค จำกัด โดยการประชุมจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการอาชีวศึกษา ว่าด้วยเรื่อง การพัฒนาครูฝึกทักษะอาชีพอาชีวศึกษาในประเทศเยอรมนี และข้อเสนอแนะในการพัฒนาครูฝึกทักษะอาชีพในประเทศไทย โดยการประชุมจัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Read more

ALL NEWS

โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคูหาเยอรมัน ในการนำเสนอหลักสูตรช่างฝึกอาชีพตามมาตรฐานเยอรมัน บริการ และ ความสำเร็จของโครงการ GTDEE โดยจัดแสดงที่งานนิทรรศการสื่อการสอน ปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ตั้งแต่วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 นิทรรศการสื่อการสอนได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ซึ่งถือเป็นเวทีในการอภิปรายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีบริษัทชั้นนำในด้านอุตสาหกรรมการศึกษาจากประเทศเยอรมนีเข้าร่วมงานมากมาย สำหรับนิทรรศการสื่อการสอนในปี 2561 นี้ ได้เน้นเกี่ยวกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้นำทางด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและชุมชนต่างให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนของตนเอง โดยในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ได้รับเชิญให้กล่าวอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ มร.คาร์ล-ไฮน์ริค เฮลมุท เอวาลด์ แฮร์แบร์ท อดัม เลขานุการตรีฝ่ายเศรษฐกิจและการศึกษา จากสถานทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย ได้มาเยี่ยมชมบูธของโครงการ GTDEE โดย […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ เพื่อร่วมประชุมหารือกับ คุณอัคคพล พรมวงค์ และ คุณอนุชา ชูพุทธพงศ์ ครูฝึกอาชีพจากบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด และ อาจารย์นิรันดร์ ศรีคำยอด หัวหน้าแผนกสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อาจารย์วรพงษ์ ปั๋งลิขิต อาจารย์ประจำแผนกสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และ ฟรานซิสวิชัย ศรีสุระ ที่ปรึกษาอาชัวศึกษาทวิภาคี จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ โดยประชุมเกี่ยวกับการตรวจสอบสมรรถนะของช่างไฟฟ้าตามมาตรฐานเยอรมันเพื่อเตรียมสอบกลางภาค (PAL examination) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ นอกจากนั้นทางคณะโครงการ GTDEE ได้ร่วมประชุม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย อาจารย์สมบัติ อินยิน หัวหน้าแผนกสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ และ อาจารย์เอกชัย หมื่นใจกล้า หัวหน้าแผนกทวิภาคี จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ คุณธณัณณัฐ วงษ์อินทร์ เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ คณะบริหารงาน บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (เหมราช) หารือเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาคให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย พร้อมกับคณะกรรมการการดำเนินการสอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย รศ.ดร. เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ ผศ.ดร. วริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์ และ ผศ. ดิเรก ชูวิเชียร ได้เดินทางยังศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าร่วมประชุมกับคุณประวิทย์ ม่วงอิ่ม ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และ คุณวรรัตน์ เกตุกราย เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส บริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยประชุมเกี่ยวกับการทดลองสอบภาคปฏิบัติสำหรับการสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน ในสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ประจำปี 2561 สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ คุณอภิญญา อัมพร และ มร. ไซม่อน บัคโฮเฟอร์ ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ – ผู้ที่สำเร็จการฝึกอาชีพในโครงการ GTDEE – คณะกรรมการสอบโครงการ GTDEE – ผู้ผ่านการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ AdA International – Train the Trainer โดย ดร. โรลันด์ ไวน์ ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมัน-ไทย เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ทางโครงการฯได้รับเกียรติจาก มร. ยาน แชร์ รักษาการเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทยเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ อีกด้วย อีกทั้งทางโครงการ GTDEE ได้จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ […]

Read more