เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส และ คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้แก่ อาจารย์ปิ่น ประมาพันธ์ หัวหน้าแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม และ อาจารย์ณรงกรณ์ สีจันทร์ หัวหน้าแผนกช่างแมคคาทรอนิกส์ และ คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้แก่ ผศ.ดร. วีระชัย มาลยเวช อาจารย์วัณโน ยีตำ และ อาจารย์อรรถพล กัณหเวก โดยหารือเกี่ยวกับแผนการสอนและแผนการฝึกอาชีพสำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2562 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ การประชุมนี้จัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย