เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 โครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE พร้อมด้วย ดร.อเล็กซานเดอร์ เราโบลด์ ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ กรณีพิเศษ การคมนาคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และ มร.คาร์ล-ไฮน์ริค เฮลมุท เอวาลด์ แฮร์แบร์ท อดัม เลขานุการตรีฝ่ายเศรษฐกิจและการศึกษา จากสถานทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย ได้เดินทางไปยังศูนย์ฝึกอบรม บริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู (ประเทศไทย) จำกัด ที่ตั้งอยู่ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเข้าร่วมในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ รุ่นปี 2559 ในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีในประเทศไทยตามหลักสูตรเยอรมัน ( B certificate) ที่จบหลักสูตรภายใต้โครงการ GTDEE จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร จำนวน 6 คน วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จำนวน 4 คน และ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จำนวน 1 คน โดย ดร.อเล็กซานเดอร์ เราโบลด์  และ มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรของหอการค้าเยอรมัน-ไทย และ มร. ซีซาร์ บาดิลลาร์ ผู้อำนวยการฝ่ายหลังการขาย บริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรของบริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู (ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่นักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2559 นอกจากนี้อาจารย์จากวิทยาลัยดังกล่าวรวมถึงครูฝึกของบริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมในพิธีการในครั้งนี้ด้วย