เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 โครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE พร้อมด้วย มร.พอล เคิร์ลเคิล ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน และ คุณปัทมา ขจรตระกูลศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดตามการฝึกอาชีพของนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง นอกจากนี้ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม โดยหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพสำหรับการสอบกลางภาค สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ (A certificate)