เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE ได้ไปนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE ที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู ที่อมร เพรสทีจ รัชดาภิเษก และ บาร์เซโลน่า มอเตอร์ วิภาวดี รังสิต นอกจากนี้ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ได้หารือกับคุณศุภวัฒน์ เจริญลาภ ผู้จัดการฝ่ายบริการ ของอมร เพรสทีจ รัชดาภิเษก และ คุณวนารีย์ ชิโนเรสโยธิน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บาร์เซโลน่า มอเตอร์ วิภาวดี รังสิต เกี่ยวกับการพัฒนาช่างฝึกอาชีพและความร่วมมือภายใต้โครงการ GTDEE ในอนาคต ทั้งนี้ ทางคุณศุภวัฒน์ และ คุณวนารีย์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีนักศึกษาฝึกอาชีพของโครงการ GTDEE เข้ามาฝึกอาชีพที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย และได้กล่าวชื่นชมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE ว่าเป็นเด็กที่มีทักษะทางด้านยานยนต์  ขยันทำงาน และพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ