ALL NEWS

ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้ดำเนินการจัดสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2561 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 โดยการดำเนินการจัดสอบให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพฯ ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด ปทุมธานี ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการจัดสอบครั้งนี้ ดังนี้ คณะทำงานโครงการ GTDEE มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE บริษัท […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE ได้ไปนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE ที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู ที่อมร เพรสทีจ รัชดาภิเษก และ บาร์เซโลน่า มอเตอร์ วิภาวดี รังสิต นอกจากนี้ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ได้หารือกับคุณศุภวัฒน์ เจริญลาภ ผู้จัดการฝ่ายบริการ ของอมร เพรสทีจ รัชดาภิเษก และ คุณวนารีย์ ชิโนเรสโยธิน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บาร์เซโลน่า มอเตอร์ วิภาวดี รังสิต เกี่ยวกับการพัฒนาช่างฝึกอาชีพและความร่วมมือภายใต้โครงการ GTDEE ในอนาคต ทั้งนี้ ทางคุณศุภวัฒน์ และ คุณวนารีย์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีนักศึกษาฝึกอาชีพของโครงการ GTDEE เข้ามาฝึกอาชีพที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย และได้กล่าวชื่นชมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส และ คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้แก่ อาจารย์ปิ่น ประมาพันธ์ หัวหน้าแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม และ อาจารย์ณรงกรณ์ สีจันทร์ หัวหน้าแผนกช่างแมคคาทรอนิกส์ และ คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้แก่ ผศ.ดร. วีระชัย มาลยเวช อาจารย์วัณโน ยีตำ และ อาจารย์อรรถพล กัณหเวก โดยหารือเกี่ยวกับแผนการสอนและแผนการฝึกอาชีพสำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2562 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ การประชุมนี้จัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม พร้อมด้วย มร.พอล เคิร์ลเคิล ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เดินทางไปเยี่ยมชมบริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด นอกจากนี้ได้ประชุมร่วมกับ คุณเดชา เมธประภา ผู้อำนวยการบริหาร คุณอัครเดช เมธประภา รองผู้อำนวยการ คุณวราภรณ์ เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคล และ ครูฝึกอาชีพ เกี่ยวกับการวางแผนการรับสมัครนักศึกษาฝึกอาชีพ ประจำปี 2562 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ ในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีในประเทศไทยตามหลักสูตรเยอรมัน ( B certificate)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม และ คุณอภิญญา อัมพร ได้ดำเนินการจัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE โดยได้เรียนเชิญนักปั่นจักรยานไทย 2 ท่าน คือ คุณเจริญ โอทอง และ คุณอรวรรณ โอทอง ซึ่งได้ปั่นจักรยานรอบโลกเป็นระยะเวลา 2,000 วัน เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ ความรู้ และการวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ได้จากการเดินทางไปแต่ละสถานที่ ซึ่งในแต่ละสถานที่ก็จะมีความยากลำบากและอุปสรรคที่แตกต่างกันไป สำหรับการจัดบรรยายพิเศษในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาของบุคคล ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้ ความสามารถในการแก้ปัญหาของบุคคล เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมาก นักศึกษาฝึกอาชีพสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาโดยต้องรู้จักคิด มีความเชื่อมั่น กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ปัญหาที่พบได้ตรงจุด

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 โครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE พร้อมด้วย มร.พอล เคิร์ลเคิล ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน และ คุณปัทมา ขจรตระกูลศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดตามการฝึกอาชีพของนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง นอกจากนี้ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม โดยหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพสำหรับการสอบกลางภาค สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ (A certificate)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 โครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE พร้อมด้วย ดร.อเล็กซานเดอร์ เราโบลด์ ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ กรณีพิเศษ การคมนาคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และ มร.คาร์ล-ไฮน์ริค เฮลมุท เอวาลด์ แฮร์แบร์ท อดัม เลขานุการตรีฝ่ายเศรษฐกิจและการศึกษา จากสถานทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย ได้เดินทางไปยังศูนย์ฝึกอบรม บริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู (ประเทศไทย) จำกัด ที่ตั้งอยู่ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเข้าร่วมในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ รุ่นปี 2559 ในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีในประเทศไทยตามหลักสูตรเยอรมัน ( B certificate) ที่จบหลักสูตรภายใต้โครงการ GTDEE จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร จำนวน […]

Read more