คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโส และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วย พร้อมด้วย คุณณัฐวรรณ น้อมวารี ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอ็มทีเอส ซีเอ็นซี  ซิสเต็มส์ จำกัด และ คุณ บุรินทร เพิ่มสำราญ เจ้าหน้าที่ด้านไอที บริษัท เอ็มทีเอส ซีเอ็นซี  ซิสเต็มส์ จำกัด และ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมสำหรับงานกลึงซีเอ็นซี ให้กับครูช่างจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ GTDEE และ ครูจากวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ  GTDEE ซึ่งประกอบด้วย บริษัทโรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทโกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด จำกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยได้เรียนเชิญ คุณธราพงษ์ แตงเพ็ชร วิศวกรอาวุโส จากสถาบันไทย-เยอรมัน เป็นผู้ดำเนินการอบรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 17 ท่าน ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้สำหรับงานกลึงซีเอ็นซีขั้นสูงต่อไปได้ การจัดอบรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก