เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 โครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE พร้อมด้วย มร. พอล เคิร์ลเคิล ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารของบริษัทปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด เกี่ยวกับการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับคณะทำงานจากกระทรวงศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธรัฐ ประเทศเยอรมนี ในการเยี่ยมชมบริษัทปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด ในวันที่ 29 มกราคม 2562 นอกจากนี้ มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์แก่บริษัทอีกด้วย