เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 โครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE และคุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE พร้อมด้วย คุณพรพิมล เฉลิมชัยรัตนกุล ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายฝึกอบรม บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด และ อาจารย์สมบัติ กลิ่นภู่ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคยานยนต์ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 ให้กับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัดโดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมในการสอบคัดเลือกในครั้งจำนวน 8 คน  การสอบคัดเลือกนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)