เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ที่ปรึกษาอาวุโส คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วย ได้จัดประชาสัมพันธ์หลักสูตร GTDEE ให้แก่นักเรียนสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ที่สนใจเข้าร่วมในหลักสูตร GTDEE โดยมีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นทางคณะทำงานฝ่าย GTDEE ร่วมกับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย ครูช่างอาวุโส และ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูช่างอาวุโส และคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดยมี ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดร.สำรวย มหาพราหมณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาชีพ และ อาจารย์ปิ่น ประมาพันธ์ หัวหน้าแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพหลักสูตร GTDEE สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ รุ่นปี 2562 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบแรกจะได้สัมภาษณ์กับตัวแทนศูนย์จำหน่ายรถยนต์ BMW หลังจากนั้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการฝึกอาชีพกับตัวแทนศูนย์จำหน่ายรถยนต์ BMW เป็นระยะเวลา 2 ปี