เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส ร่วมประชุมกับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี คุณคาริน โรเดอร์-ชตาห์ล ฝ่ายพัฒนาการขาย ลูกค้าสัมพันธ์ การค้าปลีก และ บุคลากร และ คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม ซึ่งประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการในอนาคตภายใต้หลักสูตร GTDEE โดยการประชุมจัดขึ้นที่ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่