เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์  ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ร่วมกับ คุณวรรัตน์ เกตุกราย ครูช่างอาวุโส บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ โดยมี ฟรานซิสวิชัย ศรีสุระ หัวหน้าแผนกทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก จัดประชาสัมพันธ์หลักสูตร GTDEE ให้แก่นักเรียนสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก และสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมในหลักสูตรนักศึกษาฝึกอาชีพของ GTDEE รุ่นปี 2562 นอกจากนี้มีนักศึกษาฝึกอาชีพของหลักสูตร GTDEE ที่กำลังฝึกอาชีพที่บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ที่เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก โดยการจัดสอบคัดเลือกครั้งนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก