มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ต้อนรับคณะทำงานจากกระทรวงศึกษาและวิจัยสหพันธรัฐเยอรมัน ประเทศเยอรมนี (BMBF) โดยคณะทำงานฯเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-30  มกราคม 2562 คณะทำงาน (BMBF) ที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ประกอบด้วย

  • ดร. ซาบีเน่ คาร์ล เจ้าหน้าความร่วมมืออาชีวศึกษาระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาและวิจัยสหพันธรัฐเยอรมัน
  • คุณเอวา ฮาเนา เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ สำนักงานเยอรมันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ
  • คุณอันท์เย่ เวสเซิลส์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยด้านการบินและอวกาศเยอรมัน
  • คุณซิลเวีย นีดีค ผู้จัดการภูมิภาคเอเชียใต้และอเมริการเหนือ (การตลาดระหว่างประเทศระดับอาชีวศึกษา)
  • คุณดาเนียล เนฟ เจ้าหน้าที่ประสานงาน อาชีวศึกษาระหว่างประเทศ สำนักงานเยอรมันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางคณะทำงานประชุมโต๊ะกลมร่วมกับบริษัทสัญชาติเยอรมันที่เข้าร่วมหลักสูตร GTDEE ได้แก่ บริษัท บีอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด จำกัด หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยหารือเกี่ยวกับอาชีวศึกษา ซึ่งจัดขึ้น ณ สถานทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย นอกจากนี้ทางคณะทำงานเดินทางไปเยี่ยมหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงแรงงาน รวมถึงบริษัท และหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด บริษัท บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิพ เพลทติ้ง จำกัด สถาบันไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เป็นต้น

 

 

ภาพโดย อี.เทค