เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับ รศ.ดร. วัชรินทร์ โพธิ์เงิน อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มร. พอล เคิร์ลเคิล ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน โดยหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดสอบปลายภาคให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิคส์ การประชุมจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ