เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการฝ่าย GTDEE เข้าร่วมประชุมกับ นาวาเอก อุกฤช เถาว์ชาลี พร้อมด้วยคณะ จากกรมการขนส่งทหารเรือ โดยได้ประชุมหารือถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือด้านวิชาการภายใต้โครงการ GTDEE โดยการประชุมจัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย