เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ผู้จัดการฝ่าย GTDEE คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสฝ่าย GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ และ ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE คุณอภิญญา อัมพร บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกชำนาญการ คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย ครูฝึกชำนาญการ และ คุณเกรียงศักดิ์ เสนาวรประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายอบรม บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด และ ฟรานซิสวิชัย ศรีสุระ หัวหน้าฝ่ายอาชีวศึกษาทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ จัดประชาสัมพันธ์หลักสูตร GTDEE ให้กับนักเรียนสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ และดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 เพื่อเข้าร่วมฝึกอาชีพกับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด