เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสฝ่าย GTDEE ได้เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE ณ ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ สวนหลวง ออโตเฮาส์ เพื่อสอบถามถึงความก้าวหน้าในการฝึกอาชีพ