เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะทำงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสฝ่าย GTDEE เข้าร่วมประชุมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมีอาจารย์สมบัติ อินยิน หัวหน้าแผนกแมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมประชุม ซึ่งประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมัน สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ สำหรับช่างฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – เหมราช นอกจากนี้ ทางคณะทำงานฝ่าย GTDEE ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาฝึกอาชีพเพื่อให้ข้อมูลสำหรับการสอบปลายภาคอีกด้วย การประชุมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ