เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะทำงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ร่วมประชุมกับบริษัท โกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด ประกอบด้วย คุณฤทธิ์ธวัฒน์ ชินทร์ณวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ คุณสุปรีดา ศิริพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ประกอบด้วย อาจารย์สมศักดิ์ วชิรดุสิต หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง โดยหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการจัดสอบปลายภาค ประจำปี 2562 สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2560 นอกจากนี้นักศึกษาฝึกอาชีพได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งทางคณะทำงานฝ่าย GTDEE ได้ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาฝึกอาชีพในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ