เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ร่วมกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพ สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ รุ่นปี 2562 โดยจัดสอบที่ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ถนนบางนา-ตราด กม. 19 ในครั้งนี้มีนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า และ โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสนใจเข้าร่วมในหลักสูตรนี้ด้วย