เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 คณะทำงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอกาค้าเยอรมัน-ไทย ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ รุ่น 2562 สำหรับฝึกอาชีพที่ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนักเรียนในสาขาวิชาดังกล่าวสนใจเข้าร่วมในการคัดเลือกในครั้งนี้จำนวน 6 คน การดำเนินการสอบคัดเลือกนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)