เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะทำงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการช่างฝึกหัดอาชีพบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นปี 2562 ภายใต้หลักสูตร GTDEE ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก