ALL NEWS

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะทำงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการช่างฝึกหัดอาชีพบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นปี 2562 ภายใต้หลักสูตร GTDEE ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE ร่วมกับ คุณวรรณี แผลงประมูล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ได้ไปเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการรับนักศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 คณะทำงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอกาค้าเยอรมัน-ไทย ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ รุ่น 2562 สำหรับฝึกอาชีพที่ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนักเรียนในสาขาวิชาดังกล่าวสนใจเข้าร่วมในการคัดเลือกในครั้งนี้จำนวน 6 คน การดำเนินการสอบคัดเลือกนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 8 โดยสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The South East Asia IIW International Welding Congress มาแล้วสองครั้งในปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 และในปี พ.ศ. 2562 นี้ ได้รับอนุมัติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 8 (The 8th Asia Pacific IIW International Congress) โดยเป็นกิจกรรมร่วมฉลองในโอกาสครบรอบการสถาปนา 60 ปี มจพ. ในหัวข้อ “Promote and Ensure the Quality of Welding […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ได้รับเชิญจากสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคในการฝึกอบรมสายอาชีพ เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการการขับเคลื่อนธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 4.0 ในหัวข้อ “กลยุทธ์การพัฒนาทักษะของธุรกิจและอุตสาหกรรม” ซึ่งจีดขึ้นที่โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ ซึ่งมีเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ โดยงานสัมมนานี้ได้พูดเกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้1. เพื่อชี้ถึงผลกระทบสำคัญในอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีต่อทักษะต่างๆในภูมิภาคอาเซียน2. เพื่อชี้ถึงความต้องการที่มากขึ้นของบริษัทภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทักษะแรงงานในภูมิภาคอาเซียน3. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับบริษัทในการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานในภูมิภาคอาเซียนสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะทำงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม และ คุณอภิญญา อัมพร ร่วมประชุมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย ดร.ประเสริฐ แก้วแจ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ หัวหน้าแผนกทวิภาคี และ เจ้าหน้าแผนกความร่วมมือ โดยประชุมหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตภายใต้หลักสูตร GTDEE การประชุมนี้จัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะทำงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ร่วมประชุมกับบริษัท โกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด ประกอบด้วย คุณฤทธิ์ธวัฒน์ ชินทร์ณวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ คุณสุปรีดา ศิริพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ประกอบด้วย อาจารย์สมศักดิ์ วชิรดุสิต หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง โดยหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการจัดสอบปลายภาค ประจำปี 2562 สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2560 นอกจากนี้นักศึกษาฝึกอาชีพได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งทางคณะทำงานฝ่าย GTDEE ได้ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาฝึกอาชีพในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ร่วมกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพ สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ รุ่นปี 2562 โดยจัดสอบที่ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ถนนบางนา-ตราด กม. 19 ในครั้งนี้มีนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า และ โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสนใจเข้าร่วมในหลักสูตรนี้ด้วย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการฝ่าย GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาฝ่าย GTDEE เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เรื่องการพัฒนาอาชีวศึกษานานาชาติ โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งจัดประชุมขึ้นที่กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกันนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หอการค้าไทย หอการค้าไอร์ริช-ไทย หอการค้าอังกฤษ-ไทย หอการค้าออสเตรเลียน-ไทย หอการค้าเยอรมัน-ไทย บริษัท ไอบีเอ็ม และ บริษัท ไมโครซอฟท์

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะทำงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสฝ่าย GTDEE เข้าร่วมประชุมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมีอาจารย์สมบัติ อินยิน หัวหน้าแผนกแมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมประชุม ซึ่งประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมัน สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ สำหรับช่างฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – เหมราช นอกจากนี้ ทางคณะทำงานฝ่าย GTDEE ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาฝึกอาชีพเพื่อให้ข้อมูลสำหรับการสอบปลายภาคอีกด้วย การประชุมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Read more